vertical_align_top

Bij het verwijderen van de pannen bleek er houtworm in dakbeschot aanwezig te zijn. Besloten is om de gehele kap te behandelen, omdat dit nu de enige kans is hiervoor .

De gehele kap is met een dampopen isolatiedeken RW 3.6 ingepakt, en dat met maar 4 cm extra hoogte! Wij zijn erg op het authentiek houden van onze projecten en dat vinden we hier zeer zeker terug. Zoals de ouderwetsen bolkop mastgoten en de Tuile du Nord waarop de zinken windveren het geheel afmaken.

arrow_back arrow_forward